Υδρογόνο: Ανάπτυξη του ελληνικού δικτύου μεταφοράς

Η χρήση των υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου και το έντονο ενδιαφέρον της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για καθαρό υδρογόνο.

Η παραγωγή καθαρής ενέργειας με χρήση υδρογόνου θα δώσει στο μέλλον σημαντικές λύσεις σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο όσον αφορά την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Συγκεκριμένα, το «πράσινο» υδρογόνο θα αποτελέσει τη βέλτιστη επιλογή για τομείς όπως η βιομηχανία και οι μεταφορές για βαρέα οχήματα.

Οι συγκεκριμένοι ενεργοβόροι τομείς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με την ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτριες. Έτσι, η δημιουργία δικτύου «πράσινου» υδρογόνου σε Ελλάδα και Ευρώπη θα τους προσφέρει την απαραίτητη ροή ενέργειας και θα διευκολύνει τη μείωση των εκπομπών τους.

7th Ecomobility Conference 2024: Ανταπόκριση από το ετήσιο συνέδριο ηλεκτροκίνησης της HAEE – Cars Electric

Η αξιοποίηση των υποδομών φυσικού αερίου για την εισαγωγή καθαρού υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του υδρογόνου στην Ελλάδα. Έτσι, θα υπάρξει μείωση του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων, αφού θα είναι αρκετές μερικές προσαρμογές στο υπάρχον δίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΣΦΑ κατασκευάζει ήδη στη Δυτική Μακεδονία τον πρώτο αγωγό φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπου θα είναι 100% συμβατός για τη μεταφορά υδρογόνου. Επίσης, ο συγκεκριμένος αγωγός θα αποτελεί έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη που θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες θα μπει στο στάδιο της κατασκευής και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

ΥΠΕΝ: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας για ενεργειακά ζητήματα – Cars Electric

Σύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας για μεταφορά καθαρού υδρογόνου

Επιπλέον, μια σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη ελληνικού δικτύου υδρογόνου είναι η ένταξη του έργου κατασκευής ενός αγωγού που θα μεταφέρει καθαρό υδρογόνο συνολικού μήκους 540 χιλιομέτρων στην 6η λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω έργο θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ θα ξεκινάει από τη νότια Ελλάδα και θα καταλήγει στο σημείο διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τη Βουλγαρία. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για σύνδεση του με αντίστοιχο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου που προωθεί η Bulgartransgaz. Αυτό το project ανήκει επίσης στη λίστα των έργων PCIs.

ESMC: Ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φωτοβολταϊκών – Cars Electric

Το αυξημένο ενδιαφέρον της ευρύτερης περιοχής για υδρογόνο

Αξίζει να επισημάνουμε πως υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, η ανάπτυξη του ελληνικού δικτύου υδρογόνου θα αποτελέσει κομβικό σκέλος του ευρύτερου δικτύου υδρογόνου της περιοχής στο μέλλον. Επομένως, θα είναι δυνατή η μεταφορά του σε αγορές με υψηλή ζήτηση, όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Τέλος, οι εξελίξεις αυτές θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας.

 

 

 

abb_img
spot_img