ΥΠΕΝ: Τροποποιήσεις στα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Οι τροποποιήσεις του ΥΠΕΝ που αφορούν τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε κάποιες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως πλέον οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας. Τη συγκεκριμένη Απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η νέα Απόφαση χαρακτηρίζει ως μεικτά προϊόντα αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων. Υπενθυμίζουμε πως τα σταθερά τιμολόγια έχουν μπλε σήμανση, τα ειδικά έχουν πράσινη, τα κυμαινόμενα κίτρινη και τα δυναμικά έχουν πορτοκαλί. Τα νέα «μεικτά» προϊόντα θα εμπίπτουν στα προϊόντα κίτρινης σήμανσης.

LNG: Οι ΗΠΑ επιλέγουν τα κέρδη αντί της κλιματικής δράσης – Cars Electric

Τι θα βρει ο καταναλωτής στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Παράλληλα, η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ επισημαίνει πως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που ισχύουν για κάθε προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειας του. Σε αυτά τα προϊόντα φυσικά υπάρχει και το γνωστό ειδικό (πράσινο) τιμολόγιο. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής θα υπάρχουν οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, θα υπάρχουν σε μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Great Sea Interconnector: Ενδιαφέρον από το επενδυτικό ταμείο TAQA για το έργο – Cars Electric

Πληροφορίες για τις εκπτώσεις και τη διάρκεια των συμβολαίων

Επιπλέον, αναφορικά με την περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας θα ισχύει η έκπτωση. Παράλληλα, η Απόφαση του Υπουργείου παρέχει διατάξεις και για τη διάρκεια των συμβολαίων. Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης της παροχής της υπηρεσίας.

Green Aegean: Σε νέα φάση το εμβληματικό έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Γερμανίας – Cars Electric

Η νέα δυνατότητα που προσφέρει το ΥΠΕΝ σχετικά με τη διάρκεια των συμβολαίων

Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για μια νέα δυνατότητα. Πλέον, οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας. Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί να το ζητήσει ο καταναλωτής ή να συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας του παρόχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ωστόσο, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερόμενων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Το Υπουργείο αναφέρει πως η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων έχει ως κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή. Παράλληλα, σημειώνει πως η τροποποίηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει άμεσα ισχύ.

 

 

abb_img
spot_img