Αιολική ενέργεια: Το πρόβλημα με τις «γερασμένες» ανεμογεννήτριες

Οι υπάρχουσες λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των παλαιών εξοπλισμών που παράγουν αιολική ενέργεια και οι διαφορές τους.

Ακούστε το άρθρο

Ένα από τα ζητήματα που θα αρχίσει να απασχολεί τα κράτη από δω και στο εξής είναι το ζήτημα της διαχείρισης του «γερασμένου» εξοπλισμού που αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Με άλλα λόγια, τι θα κάνουμε όταν τα φωτοβολταϊκά που έχουμε εγκαταστήσει ή οι ανεμογεννήτριες που παράγουν αιολική ενέργεια αρχίσουν να ξεπερνούν την μέση διάρκεια ζωής τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Wind Europe, που παρουσιάζουν οι Financial Times, η Ισπανία, αλλά και χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία, αντιμετωπίζουν ήδη το πρόβλημα της διαχείρισης των παλαιών εξοπλισμών. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία τα αιολικά πάρκα ηλικίας 15 ετών και άνω αποτελούν το ήμισυ του συνόλου.

Φυσικό αέριο: Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας η ζήτηση το 2023 στην Ευρώπη – Cars Electric

Το δίλημμα στη διαχείριση των παλαιών εξοπλισμών

Η απάντηση στο παραπάνω ζήτημα δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, μία επιλογή θα ήταν το κλείσιμο των παλαιών αιολικών πάρκων. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θα πήγαινε «πίσω» η προσπάθεια μιας χώρας να επιτύχει τους στόχους της για ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε πως, στην περίπτωση της Ισπανίας για παράδειγμα, τα παλαιότερα αιολικά πάρκα διαθέτουν τις καλύτερες τοποθεσίες από άποψη αιολικού δυναμικού.

Μια άλλη λύση θα αποτελούσε η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στη θέση των παλαιών και «γερασμένων». Οι νέες αυτές ανεμογεννήτριες θα είναι νεότερης τεχνολογίας, άρα και πιο αποδοτικές. Αυτό σημαίνει πως θα παράγουν περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παλαιότερες που θα αντικαταστήσουν. Έτσι, θα ωφελήσουν και τα κράτη στην προσπάθεια τους να παράγουν περισσότερη ενέργεια από ΑΠΕ. Ωστόσο, αυτή η επιλογή έχει μεγαλύτερο οικονομικό κόστος για έναν επενδυτή και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Το κόστος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτό ισχύει εξαιτίας της δύσκολης περιόδου που πέρασε η αγορά αιολικής ενέργειας τον περασμένο χρόνο.

ΗΠΑ: Σπουδαίο κοίτασμα σπάνιων γαιών στο Wyoming – Cars Electric

Μια προσωρινή λύση για τους παλαιούς εξοπλισμούς που παράγουν αιολική ενέργεια

Τέλος, μια άλλη εναλλακτική θα αποτελούσε η συντήρηση των ήδη υπαρχουσών ανεμογεννητριών. Με τη χρήση ανταλλακτικών και με καλή συντήρηση, θα μπορούσε να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του παλιού εξοπλισμού για κάποια χρόνια. Αυτό αποτελεί μια σχετικά φθηνή επιλογή. Ωστόσο, δεν επιλύει το πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, δεν θα συμβάλει περαιτέρω στην ενεργειακή μετάβαση μιας χώρας, όπως θα έκανε η εγκατάσταση νέων, πιο αποδοτικών εξοπλισμών στη θέση των παλαιών.

abb_img