ΗΠΑ: Τα μεγάλα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Η βελτίωση των κλιματικών συνθηκών και της δημόσιας υγείας εξαιτίας της χρήσης των ΑΠΕ μεταφράστηκαν σε όφελος 249 δισ. ευρώ για τις ΗΠΑ.

Ακούστε το άρθρο

Μεγάλα οφέλη από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποκομίζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τα οφέλη αυτά έχουν σχέση με τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών και της δημόσιας υγείας, η οποία έχει και σημαντικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία. Την έρευνα δημοσίευσε το Cell Reports Sustainability μέσα στην εβδομάδα.

Η εν λόγω έρευνα εξέτασε τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και εστίασε στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η εξεταζόμενη περίοδος είναι από το έτος 2019 έως το 2022.

Ορυκτά καύσιμα: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες εξορύξεις – Cars Electric

Η αύξηση της χρήσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ

Η έρευνα δείχνει πως την εξεταζόμενη περίοδο η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας σημείωσε αύξηση περίπου 55%. Παράλληλα, μέχρι το 2022 η χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια για τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η χρήση τους σήμαινε τη μειωμένη χρήση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Έτσι, τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρξε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 900 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.

Συνεχίζοντας, η έρευνα επισημαίνει πως η παραπάνω μείωση ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 71 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους κάθε χρόνο. Επομένως, τα οφέλη για το κλίμα, αλλά και την ποιότητα του αέρα ήταν μεγάλα. Επίσης, η έρευνα έδωσε βάση και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της καύσης ορυκτών καυσίμων υπάρχει σημαντική έκλυση διοξειδίου του θείου (SO2) και διοξειδίων του αζώτου (NOx) στον αέρα. Τα εν λόγω αέρια συμβάλλουν στην πρόκληση σημαντικών προβλημάτων υγείας. Ωστόσο, κατά την περίοδο 2019-2022 υπήρξε μείωση τους κατά 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους.

ΕΕ: Μνημόνιο Κατανόησης με την Αυστραλία για κρίσιμα μέταλλα και πρώτες ύλες – Cars Electric

Οικονομικά οφέλη ύψους 249 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι ερευνητές επιχείρησαν να ποσοτικοποιήσουν τα οφέλη από τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών και τη δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, χρησιμοποίησαν μια αξία σε δολάρια της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, η οποία καθορίζει την αξία της μείωσης του κινδύνου πρόωρου θανάτου σε όλο τον πληθυσμό. Συνολικά, οι μειώσεις των εκπομπών SO2 και NOx προσέφεραν στις ΗΠΑ οφέλη ύψους 249 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επομένως, η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα των ΗΠΑ θα έχει μεγάλη σημασία.

abb_img