Akuo Energy: Έτοιμη η πρώτη φωτοβολταϊκή μονάδα της Θεσσαλίας

Η Akuo εγκαινίασε την πρώτη της φωτοβολταϊκή μονάδα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δίνοντας ώθηση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Για τους μη μυημένους, η Akuo Energy είναι ένας παγκόσμιος παραγωγός και κατασκευαστής έργων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πλέον, 5 χρόνια από το άνοιγμα του γραφείου της στην Ελλάδα, εγκαινίασε το δεύτερο έργο της, μετά την Χάλκη τον Οκτώβριο του 2021. Μάλιστα, το έργο αυτό είναι η πρώτη φωτοβολταϊκή μονάδα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιπλέον, τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης, κ. Κώστας Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Akuo Ελλάδας, κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Οικονομικού Τμήματος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, κ. François de Ricolfis και ο συνιδρυτής και Προέδρος του Ομίλου Akuo Group, κ. Eric Scotto.

Hyundai: Παρκινγκ με φωτοβολταϊκά στη Γερμανία

Υποστηρίζει 350 νοικοκυριά

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Θεσσαλίας εδρεύει κοντά στην πόλη της Λάρισας και περιλαμβάνει 4 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 1 MWp έκαστος. Προμηθεύει περίπου 350 νοικοκυριά και αντισταθμίζει το ισοδύναμο περισσότερων από 700 τόνων εκπομπών CO2 στη διάρκεια κάθε έτους λειτουργίας.

Επιπλέον, με το έργο αυτό, η Akuo υποστηρίζει το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια (ΕΣΚΠ). Το σχέδιο αυτό προβλέπει διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως και 80% έως το 2030. Τέλος, ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Θεσσαλίας είναι το πρώτο έργο στο οποίο η Akuo θα προβεί στη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στην αγορά.

Επιπρόσθετα, το φωτοβολταϊκό πάρκο της Θεσσαλίας ωφελεί η τεχνογνωσία του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης της GEARS. Ο συγκεκριμένος φορέας πωλεί ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, μέσω άμεσης συμμετοχής στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αυτό αποτελεί παράδειγμα της αυξανόμενης ωριμότητας του τομέα των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

Αύξηση εργασιών και κόστους για τα φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα

Akuo Energy: Έτοιμη η πρώτη φωτοβολταϊκή μονάδα της Θεσσαλίας

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Θεσσαλίας αποτελεί τον πρωταρχικό λίθο ενός ευρύτερου συμπλέγματος έργων που αναπτύσσει η Akuo σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Εντός των επόμενων μηνών, θα ολοκληρωθεί η αδειοδοτική «ωρίμανση» ενός χαρτοφυλακίου σταθμών συνολικής ισχύος 500 MWp. Έπειτα και μόλις οριστικοποιηθεί η χρηματοδότησή τους, ξεκινάει η κατασκευή τους.

Τα εγκαίνια σηματοδοτήθηκαν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Akuo Energy, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας) που εκπροσωπεί πάνω από 50.000 αγρότες της περιοχής, καθώς και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού (Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού).

Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την εγκατάσταση ΦΒ πάρκων σε κανάλια και ταμιευτήρες από την Akuo Energy, τα οποία αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Τα μέρη συμφώνησαν να αναπτύξουν όχι μόνο πλωτά φωτοβολταϊκά, αλλά και φωτοβολταϊκά σε αρδευτικά κανάλια. Τα τελευταία συμβάλλουν στη μείωση της εξάτμισης του νερού. Μέσω των αγροβολταϊκών, η Akuo ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία.

Επιπλέον, η Akuo είναι έτοιμη για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στοιχείων για τη χρήση των υδάτινων επιφανειών για την παραγωγή ενέργειας. Τέλος, οι λύσεις αποθήκευσης συμπληρώνουν αυτές τις εγκαταστάσεις ηλιακής παραγωγής. Η ενσωμάτωσή τους προσφέρει ένα αποτελεσματικό και πράσινο ενεργειακό μείγμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Akuo προσφέρει στην τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη της περιοχής

Η τελετή έκλεισε με τη δωρεά των 10.000 ευρώ προς το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά εξοπλισμό του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Ο Eric Scotto, συνιδρυτής και πρόεδρος της Akuo, δήλωσε:

«Στα τέλη του περασμένου έτους, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει ως στόχο το 80% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030. Αυτό καθιστά την Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη δέσμευση περίμενε η βιομηχανία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας! Η Akuo αναμφίβολα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Τέλος, η Akuo ενισχύει αυτή την προσπάθεια με ένα εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο 1,4 GW στη χώρα, τα επόμενα χρόνια. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ελλάδας».

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οικονομικότερες από τα ορυκτά καύσιμα

Ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Akuo Ελλάδας, πρόσθεσε:

«Η ενίσχυση των υψηλών ποσοστών ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση νέων μοντέλων αγοράς, την αποθήκευση ενέργειας και τις καινοτόμες τεχνολογίες αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Με αυτό το τρόπο συμβάλλει παράλληλα στην τοπική και εθνική οικονομία στην αιχμή της καινοτομίας. Τα έργα της Akuo στη Θεσσαλία ενισχύουν περαιτέρω την αγροβολταϊκή δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα στηρίζουν τις αγροτικές οργανώσεις και την τοπική κοινωνία και συμβάλουν στον ενεργειακό μετασχηματισμό».

abb_img
spot_img