Μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων: Tips για «μακροζωία»

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων απαιτούν συγκεκριμένο τρόπο φόρτισης, ώστε να αυξηθεί η διάρκεια ζωής και η αυτονομία τους.

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν το βασικό τους εξάρτημα και συνήθως είναι ιόντων λιθίου. Ακόμη, ο τρόπος φόρτισής τους, επηρεάζει τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και τη συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, οι εγγυήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για τις μπαταρίες αφορούν το 70% της χωρητικότητας τους. Οι εταιρείες δηλαδή δίνουν εγγύηση για τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητας των μπαταριών, έως ένα χρονικό σημείο ή για συγκεκριμένα χιλιόμετρα.

Μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων: Πόσο διαρκεί τελικά;

Οι μπαταρίες και ο κύκλος φόρτισης

Τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, λοιπόν, φθείρουν οι επαναφορτίσεις και η συνεχής χρήση τους. Με την πάροδο, δηλαδή, του χρόνου και τους συνεχείς κύκλους φόρτισης, μία μπαταρία μειώνει τη χωρητικότητα της.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, τις οποίες κυρίως χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με τη φόρτιση και την αποφόρτιση υποβαθμίζονται.

Ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών αφορά τη διαδικασία μια πλήρους φόρτισης και αποφόρτισης σε συγκεκριμένο ποσοστό χωρητικότητας και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι μπαταρίες, λοιπόν, παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέσω των μεγάλων κύκλων φόρτισης, παρά μέσω μικρών και συχνών κύκλων.

Φάκελος μπαταρία: Η «καρδιά» των ηλεκτρικών!

Ο σωστός τρόπος φόρτισης

Σχετικά, με τη διαδικασία φόρτισης, οι κατασκευαστές  συστήνουν μέγιστη φόρτιση έως το 80% και έναρξη της φόρτισης το λιγότερο κατά το 20%. Αν και η φόρτιση των μπαταριών στο 100% παρέχει τη μέγιστη εμβέλεια των EVs, φορτίσεις 0-100% προκαλούν ταχύτερη φθορά της μπαταρίας.

Επιπλέον, η φόρτιση  των ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί δυσανάλογα περισσότερο χρόνο για τη φόρτιση από το 0-20% και από το 80-100%.

Ακόμη, στην περίπτωση οικιακής φόρτισης οι μπαταρίες λειτουργούν καλύτερα με τη φόρτιση μέσω Wallbox. Τέλος, τη χωρητικότητα των μπαταριών επηρεάζουν οι ακραίες θερμοκρασίες του χειμώνα και του καλοκαιριού.

Envision: Αυτονομία πάνω από 1.000 χιλιόμετρα!

Μπαταρίες και πρώτη φόρτιση

Σχετικά με την πρώτη φόρτιση δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα βήματα. Ουσιαστικά, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων λειτουργούν όπως και τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα, οι κατασκευαστές δεν συστήνουν τη χρήση μπαλαντέζας. Τέλος, το καλώδιο του φορτιστή δεν πρέπει να παρουσιάζει κάποιο «σπείρωμα», καθώς είναι η πιθανή η ανάπτυξη θερμότητας που θα προκαλέσει παύση της φόρτισης.

 

abb_img
spot_img