Ειδικό τιμολόγιο: οι τιμές ρεύματος για τον Φεβρουάριο

Η τιμή στην οποία καθόρισε το ειδικό της τιμολόγιο κάθε εταιρεία παροχής ρεύματος με βάση τα στοιχεία της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Μειωμένες σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο οι τιμές του ειδικού (πράσινου) τιμολογίου των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Τις τιμές αυτές δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η Ρ.Α.Α.Ε.Υ.  Σημαντικό ρόλο για τις μειώσεις αυτές έπαιξε ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, αλλά και η αποκλιμάκωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ELPEDISON ανακοίνωσε ειδικό τιμολόγιο, στο οποίο η τιμή είναι στα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως. Μετά τις πρώτες 100 kWh, η τιμή έχει ύψος 14,65 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε ειδικό τιμολόγιο στα 11,79 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, η εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ανακοίνωσε πως η τιμή του ειδικού τιμολογίου της θα έχει ύψος 12,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη τιμή θα είναι να υπάρχει συνέπεια πληρωμών.

ΥΠΕΝ: Τροποποιήσεις στα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – Cars Electric

Η τιμή ρεύματος στο ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Συνεχίζοντας, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τιμή για τις πρώτες 500 kWh μηνιαίως στα 12,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Όσον αφορά την κατανάλωση μετά τις 500 kWh, η τιμή του πράσινου τιμολογίου βρίσκεται στα 13,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Επίσης, η νυχτερινή χρέωση της ΔΕΗ έχει ύψος 10,32 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

LNG: Οι ΗΠΑ επιλέγουν τα κέρδη αντί της κλιματικής δράσης – Cars Electric

Η συνέπεια στις πληρωμές βασική προϋπόθεση για αρκετές περιπτώσεις εταιρειών

Η εταιρεία ΗΡΩΝ καθόρισε την τιμή του ειδικού τιμολογίου της στα 13,92 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ως απαραίτητη προϋπόθεση κρίνει την συνέπεια στις πληρωμές. Αντίστοιχα, η SOLAR ENERGY καθόρισε την τιμή του στα 13,97 με την ίδια προϋπόθεση. Η ΖΕΝΙΘ καθόρισε την τιμή στα 14,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η WE ENERGY στα 14,55 λεπτά, η VOLTERRA στα 13,5 και η OTE ESTATE στα 17,82.

Τέλος, η VOLTON ανακοίνωσε πως το ειδικό τιμολόγιο της θα έχει τιμή 12,47 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η PROTERGIA στα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα και η NRG στα 12,53 λεπτά. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της συγκεκριμένης τιμής θα είναι η συνέπεια στις πληρωμές.

 

 

abb_img
spot_img