«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Νέες αιτήσεις δέχεται το πρόγραμμα

Φαίνεται ότι η Ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμα ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όλα δείχνουν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2». Έτσι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του συγκεκριμένου Υπουργείου, μπορούμε να κάνουμε νέες αιτήσεις επιδότησης.

Η δυνατότητα υποβολής επιπλέον αιτήσεων υπάρχει χάρη της επαναδιάθεσης πόρων. Το ποσό αγγίζει τα 6,4 εκατ. ευρώ, για τον δέυτερο κύκο του προγράμματος επιδότησης. Και η παροχή του ήρθε μετά την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β’ 6700/27-11-2023.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων μέσω της εν λόγω ΚΥΑ δίνουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Τί ορίζει η ΚΥΑ για την ηλεκτροκίνηση

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Τύπου, ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο. Με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.

Με τη λήξη της προθεσμίας των 45 ημερών για αιτήσεις που έγιναν έως 27/11/2023, το Υπουργείο είδε ότι πολλές δεν έγιναν δεκτές. Πιο αναλυτικά, από τις 5.832 αιτήσεις στις 3.040 έλειπαν δικαιολογητικά.  Έτσι οι αιτήσεις τους δεν έγιναν δεκτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποδεσμευτεί ποσό  6.392.916,37 ευρώ για νέες αιτήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι η 16/01/2024. Και αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.

https://carselectric.gr/kinoumai-ilektrika-2-ki-alles-egkriseis-epidotiseon/

Τί είναι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Ο σκοπός του δεύτερου κύκλου του προγράμματος επιδότησης οχημάτων είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Με απώτερο στόχο την προώθηση της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξάλλου, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα δηλώνει ξεκάθαρα τον παραπάνω στόχο.

Τα χαμηλών η μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οχήματα, μειώνουν την ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κάτι που αποδεδειγμένα βελτιώνει την υγεία και την ευεξία των πολιτών.

abb_img
spot_img