Οδικές μεταφορές: Με Euro 6 κατά της ρύπανσης του αέρα

Η ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου με οχήματα προδιαγραφών Euro 6, θα είναι πιο αποτελεσματική κατά της ρύπανσης του αέρα.

Η ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου με τα πιο πρόσφατα οχήματα Euro 6 θα μειώσει έως το 2035 τις εκπομπές NOx κατά 80%, σε σχέση με το 2020. Μάλιστα, σε αυτή τη μείωση θα συμβάλλει και η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Ουσιαστικά, το όφελος αυτής της πρακτικής είναι μεγαλύτερο από την εφαρμογή του αυστηρότερου προτύπου Euro 7. Για την ακρίβεια, το εν λόγω πρότυπο θα επέφερε μία περαιτέρω μείωση των εκπομπών NOx, μικρότερη του 5% για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, συγκριτικά με το Euro 6.

Ακριβότερα τα αυτοκίνητα λόγω Euro 7!

Τι ισχύει με το πρότυπο Euro 6 για τις οδικές μεταφορές

Το Euro 6 αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων (NOx και PM) για τις οδικές μεταφορές στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ACEA, είναι προτιμότερη η ανανέωση του στόλου με οχήματα Euro 6, από τη μετάβαση σε ένα αυστηρότερο πρότυπο, όπως το Euro 7.

Παράλληλα, οι εκπομπές καυσαερίων βρίσκονται σε μετρήσιμο επίπεδο, χάρη στην τεχνολογία αιχμής των οχημάτων. Τέλος, μεγαλύτερο αντίκτυπο, τόσο στις εκπομπές ρύπων όσο και στις εκπομπές CO2, θα έχει η άμεση ανανέωση του στόλου με καινούρια αυτοκίνητα.

Τι αλλαγές φέρνουν οι προδιαγραφές Euro 7;

Ο στόχος της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη στοχεύει στη βιώσιμη κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Ουσιαστικά, έχει στόχο τον μετασχηματισμό της και τη μετάβαση της προς την ηλεκτροκίνηση.

Μάλιστα, είναι αναγκαία η παραγωγή οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ακόμη, η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις πρώτες ύλες και τη βελτίωση της υποδομής φόρτισης.

Τι αυξάνει τη ρύπανση από τα ελαστικά στα ηλεκτρικά;

Η Sigrid de Vries, Γενική Διευθύντρια του ACEA, δήλωσε:

«Μεγαλύτερο αντίκτυπο, τόσο στις εκπομπές ρύπων, όσο και στις εκπομπές CO2, θα έχει η ανανέωση του στόλου με καινούρια αυτοκίνητα. Το τελευταίο πρότυπο εκπομπών ρύπων αντικαθιστά, δηλαδή, τα συμβατικά παλιά αυτοκίνητα με προσιτά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της ηλεκτροκίνησης».

Editorial

newsletter-graphic-carselectric.gr
Για να μην χάνετε ούτε είδηση για την ηλεκτροκίνηση!