Οι οδηγίες του ΥΠΕΝ στους δήμους για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ακούστε το άρθρο

Οι περισσότεροι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως φορτίζουν τα αυτοκίνητα τους, κατά βάση, είτε με οικιακούς φορτιστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο γραφείο.

Φυσικά υπάρχουν και οι δημόσιοι φορτιστές που συνήθως βρίσκονται σε “σημεία-κλειδιά” όπου υπάρχει διέλευση οχημάτων, αλλά και φορτιστές που βρίσκονται σε προορισμούς όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. 

Τα δίκτυα φόρτισης αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και γίνονται πιο αποτελεσματικά, με φορτιστές που μπορούν να προσφέρουν μία πλήρη φόρτιση ακόμα και μέσα σε 20-30 λεπτά, την στιγμή που οι περισσότεροι φορτιστές χρειάζονται 5-8 ώρες για να επιτελέσουν την ίδια εργασία.

Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική η χρήση του κράνους

Το σχέδιο της Ελλάδας για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σε κάθε περίπτωση το εθνικό δίκτυο επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί βασικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων.

Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ερμηνευτική εγκύκλιο διευκολύνει τους δήμους στην κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προκειμένου να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζονται όλα τα βήματα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:  Aptera: H ιστορία του πρώτου EV που δεν χρειάζεται φόρτιση

Στόχος είναι να αναπτυχθεί το δίκτυο με τρόπο ισορροπημένο εντός του κάθε Δήμου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και χρηστικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Σχετικά με τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα

Ειδικότερα, με την ερμηνευτική εγκύκλιο, αποσαφηνίζονται οι όροι και καθορίζονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δήμοι στην εκπόνηση των σχεδίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως ορίζεται, η κατάρτιση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορά στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος σε:

 • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
 • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες ,σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές
 • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
 • Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών
 • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
 • Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας
 • Καθορισμένες πιάτσες ταξί
 • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
 • Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται:

 • Ο συσχετισμός των ΣΦΗΟ με όλα τα στάδια του χωρικού σχεδιασμού
 • Η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου φορέα εκπόνησης ΣΦΗΟ, ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές
 • Ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών
 • Οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Ο τρόπος συλλογής, καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και απεικόνισης του στα ψηφιακά αρχεία στο στάδιο της Ανάλυσης
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων – δημιουργίας χαρτών των ΣΦΗΟ
 • Ο τρόπος ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τμηματική υλοποίηση των ΣΦΗΟ εντός τριετίας, καθώς και εντός πενταετίας
 • Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης των ΣΦΗΟ ως τις 30.06.2021, δεδομένου ότι αυτή λήγει στις 31.03.2021, αλλά για λόγους που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας έχει επέλθει καθυστέρηση.

abb_img