ΔΕΔΔΗΕ: Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ στον τομέα του smart metering

Η μείωση του κόστους των υποδομών μέσω της ευρείας κοινής χρήσης της ενιαίας υποδομής από περισσότερους από έναν οργανισμούς κοινής ωφελείας.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ως προς την πιλοτική εφαρμογή χρήσης της πλατφόρμας έξυπνων μετρητών του για τη συλλογή δεδομένων από έξυπνους μετρητές νερού της ΕΥΔΑΠ.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα έχει στόχο την απομακρυσμένη συλλογή μετρητικών δεδομένων από τους έξυπνους μετρητές νερού που γειτνιάζουν με τα smart meters του ΔΕΔΔΗΕ. Οι περιοχές, στις οποίες θα έχει εφαρμογή το πρόγραμμα είναι ο Δήμος Πεντέλης και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

IEA: Μείωση της ζήτησης άνθρακα τα επόμενα χρόνια – Cars Electric

Τα οφέλη του πιλοτικού προγράμματος

Μέσω του προγράμματος, θα υπάρξει αξιοποίηση των μετρήσεων από την ΕΥΔΑΠ για την ακριβή τιμολόγηση του νερού. Επίσης, θα χρησιμεύσει και στην ανίχνευση διαρροών και τον σχεδιασμό πολιτικών εξοικονόμησης νερού. Παράλληλα, στις πολιτικές αυτές εξοικονόμησης θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Έτσι, τα smart meters του ΔΕΔΔΗΕ θα αποκτήσουν μια νέα χρησιμότητα. Συγκεκριμένα, θα έχουν τον ρόλο ενιαίας πλατφόρμας μετρητικής υποδομής που θα συνδράμει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και νερού. Η ανακοίνωση σημειώνει πως οι πληροφορίες που θα συλλέγουν και θα αποστέλλουν τα smart meters του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι πλήρως κρυπτογραφημένες βάσει διεθνών προτύπων. Επομένως, θα υπάρχει ιδιωτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Πλημμύρες: Κατανομή των 130 εκατ. ευρώ αποζημιώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα – Cars Electric

Η στήριξη του ΥΠΕΝ ως προς τη συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΔΑΠ

Ταυτόχρονα, τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών ενθαρρύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Σκυλακάκης χαρακτήρισε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα ως πολύ σημαντικό. Ο λόγος είναι η μείωση του κόστους υποδομών ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενέργεια και το περιβάλλον μέσα από τέτοιες ενέργειες. Αυτή η μείωση κόστους θα αποτελέσει το αποτέλεσμα της κοινής χρήσης της ενιαίας υποδομής από περισσότερους από έναν οργανισμούς κοινής ωφελείας σε ευρεία κλίμακα.

Γεωθερμία: Ολοκλήρωση υποβολής φακέλων για έρευνες στη Β. Ελλάδα – Cars Electric

Τα σχόλια του CEO του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αναστάσιου Μάνου

Τέλος, ο CEO του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος, επισήμανε τις θετικές εξελίξεις που θα επιφέρει η επιτυχία του εν λόγω πιλοτικού προγράμματος. Ειδικότερα, ανέφερε τη μείωση του κόστους υποδομών μέσα από την ευρεία χρήση των smart meters του ΔΕΔΔΗΕ από όλες τις υποδομές εξυπηρέτησης σκοπών κοινής ωφελείας.

abb_img
spot_img