Υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για το πράσινο τιμολόγιο

Οι αλλαγές που φέρνει το πράσινο τιμολόγιο και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι καταναλωτές με την εφαρμογή του.

Στις 21 Νοεμβρίου 2023 υπήρξε δημοσίευση του ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του πράσινου τιμολογίου. Την Υπουργική Απόφαση που αφορά το πράσινο τιμολόγιο υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκυλακάκης, καθώς και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Σδούκου.

Το εν λόγω νέο τιμολόγιο θα έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2024. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αποσαφηνίζει κάποια βασικά ζητήματα που το αφορούν. Τέτοια ζητήματα είναι αυτά που αναφέρουμε παρακάτω.

Έκδοση των δύο πρώτων αδειών έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα – Cars Electric

Τι αλλαγές φέρνει το πράσινο τιμολόγιο

Με το νέο πράσινο τιμολόγιο, θα υπάρχει ανακοίνωση της τελικής τιμής προμήθειας έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης. Επιπλέον, θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, καθώς και εκπτώσεις.  Αυτή η πάγια χρέωση θα έχει ύψος έως 5 ευρώ ανά μήνα.

Παράλληλα, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία στον λογαριασμό κατανάλωσης την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες. Ωστόσο, η πάγια χρέωση και οι εκπτώσεις θα μπορούν να έχουν μια τροποποίηση κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

Σκυλακάκης: Τα οφέλη του πράσινου τιμολογίου για τους καταναλωτές – Cars Electric

Βελτίωση της διαφάνειας από τους παρόχους

Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους και να κοινοποιήσουν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημοσιεύσουν όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών. Αυτό θα πρέπει να γίνει έως 1η Δεκεμβρίου 2023.

Εξοικονομώ: Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων – Cars Electric

Δυνατότητα σύγκρισης τιμών από τους καταναλωτές

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα υπάρχει στους λογαριασμούς κατανάλωσης κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές των παρόχων και να επιλέγουν τον πάροχο που θέλουν. Επίσης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ, οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Ωστόσο, θα μπορούν με μια απλή διαδικασία να αλλάξουν τιμολόγιο και να επιλέξουν όποιο επιθυμούν.

Τέλος, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ θα παρατηρεί την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Συγκεκριμένα, θα παρατηρεί τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και το ενδεχόμενο εμφάνισης καταχρηστικών πρακτικών.

abb_img
spot_img