Πράσινο υδρογόνο: Το Μαρόκο προσφέρει έδαφος για επενδυτικά έργα

Τα οφέλη που θα αποκομίσει το Μαρόκο από το πράσινο υδρογόνο και η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθαρή ενέργεια.

Ακούστε το άρθρο

Το Μαρόκο φιλοδοξεί να αποτελέσει στο μέλλον έναν σημαντικό εξαγωγέα πράσινου υδρογόνου και για αυτόν το λόγο καλεί επενδυτές στο έδαφος του να επενδύσουν σε σχετικά projects. Συγκεκριμένα, σύμφωνα την κυβέρνηση της χώρας, το Μαρόκο θα διανείμει μέχρι ένα εκατομμύριο εκτάρια, δηλαδή περίπου 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε ενδιαφερόμενους για ανάπτυξη έργων που θα παράγουν πράσινο υδρογόνο. Αυτή η πολιτική συνιστά μέρος του σχεδίου “Hydrogen Offer”.

Αρχικά, η κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτά θα χωριστούν σε οικόπεδα των 100 έως 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς τον τρόπο ανάθεσης των έργων και την ενδεχόμενη ύπαρξη επιπλέον κινήτρων για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Άνοδος στα 71,89 ευρώ η τιμή της MWh – Cars Electric

Το έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνει το Μαρόκο για το πράσινο υδρογόνο

Το Μαρόκο συνολικά έχει έκταση μεγαλύτερη των 446.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ένα πολύ σημαντικό μέρος της χώρας καλύπτει η έρημος. Επομένως, η χώρα της Βόρειας Αφρικής, δεδομένων των γεωμορφολογικών της συνθηκών, προσφέρει ένα υπολογίσιμο κομμάτι του εδάφους της για έργα που θα παράγουν πράσινο υδρογόνο.

MYTILINEOS: Ενίσχυση του δικτύου της Λιβύης με επιπλέον 171 MW – Cars Electric

Η ευκαιρία επενδύσεων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, σχεδόν εκατό επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ανάπτυξη έργων πράσινου υδρογόνου στο Μαρόκο. Οι επενδυτές αυτοί έχουν ως προέλευση το εσωτερικό της χώρας, αλλά και χώρες του εξωτερικού. Τα έργα που έχουν προτείνει οι συγκεκριμένοι επενδυτές έχουν αξία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εταιρείες υδρογονανθράκων: Στροφή προς τη γεωθερμία; – Cars Electric

Τα αμοιβαία οφέλη που θα αποκομίσουν ΕΕ και Μαρόκο από τη συνεργασία τους

Το Μαρόκο αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο μελλοντικό εξαγωγέα πράσινου υδρογόνου για την Ευρώπη. Αφενός, διαθέτει τις προοπτικές για παραγωγή φθηνού υδρογόνου μέσω της χρήσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Αφετέρου, η γεωγραφική του εγγύτητα στην Ευρώπη καθιστά εύκολη τη μεταφορά του υδρογόνου τις ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να το εισάγουν. Επίσης, το Μαρόκο υπολογίζει πως θα υπάρχει αρκετή ζήτηση για το προϊόν του τα επόμενα χρόνια. Για αυτόν τον λόγο, κινεί τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη των επενδυτικών έργων.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να στηρίξει οικονομικά το Μαρόκο στην προσπάθεια μετατροπής του σε εξαγωγέα πράσινου υδρογόνου. Σκοπό της θα έχει την εισαγωγή ενέργειας από τη χώρα. Έτσι, το Μαρόκο θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη από την ενεργειακή μετάβαση και η ΕΕ θα εισπράττει την απαραίτητη καθαρή ενέργεια που θα έχει ανάγκη.

abb_img