Τι ισχύει με το Φ.Π.Α. για τη φόρτιση ηλεκτρικών;

Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να είναι το μέλλον, όμως το φορολογικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. γύρω από τη φόρτιση, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο.

Ακούστε το άρθρο

Σύμφωνα με ότι ισχύει μέχρι στιγμής, η φόρτιση ενός ηλεκτρικού μοντέλου είναι μία εμπορική και οικονομική δραστηριότητα και εμπίπτει σε καθεστώς Φ.Π.Α.! Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, οι εταιρείες φόρτισης τον αποδίδουν στο κράτος. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τι είδους υπηρεσία είναι η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρη η κατηγορία που εμπίπτει. Ως συνέπεια αυτού, κάθε εταιρεία χρεώνει όσο φόρο θέλει.

Μπορεί ένα Plug-in Hybrid όχημα να κινηθεί με άδειο ντεπόζιτο;

Γιατί υπάρχει αυτό το μπέρδεμα;

Κάθε εμπορική-οικονομική δραστηριότητα εμπίπτει σε έναν ορισμένο συντελεστή Φ.Π.Α. Μάλιστα, τον συντελεστή καθορίζει με συγκεκριμένους νόμους το Υπουργείο Οικονομικών. Ανάλογα λοιπόν την κατηγορία, προκύπτει και το ποσοστό του Φ.Π.Α. που πρέπει να προστεθεί. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο σχετικά με τον Φ.Π.Α. για τις εταιρείες φόρτισης.

Τελικά η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είναι παροχή υπηρεσίας ή πώληση προϊόντων;

Αυτό που αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος μπορεί να ερμηνευτεί με 2 τρόπους. Αρχικά, μπορεί να θεωρηθεί παροχή υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει ότι έχει Φ.Π.Α. 24%. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί και πώληση ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση και αφού το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, το Φ.Π.Α. είναι μόλις 6%.

Από τη στιγμή που δεν σαφές πλαίσιο σε ότι αφορά τη φόρτιση, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε εταιρείας να ορίσει την κατηγορία Φ.Π.Α. Πολλές εταιρείες, όπως η NRG και η ΔΕΗ Blue, ακολουθούν τη λογική της παροχής υπηρεσιών και χρεώνουν Φ.Π.Α. 24%. Ενώ άλλες, όπως η Watt & Volt, προτιμούν την πώληση ρεύματος, οπότε επιβάλλουν Φ.Π.Α. 6%.

Φορτιστής vs ταχυφορτιστής: Ποιες οι διαφορές τους;

Επιβεβλημένη ανάγκη να ξεκαθαρίσει το φορολογικό καθεστώς

Αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά δημιουργούν μία σειρά προβλημάτων. Αρχικά δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και εν συνεχεία το κράτος χάνει λεφτά. Σαφέστατα όμως την ευθύνη έχει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πρέπει το συντομότερο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

abb_img