Ξεκίνησε ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 της BASF

Φέτος ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 εστιάζει στις λύσεις εκείνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Πράσινης ατζέντας

Η χημική εταιρεία BASF διοργανώνει τον διαγωνισμό καινοτομίας BASF Innovation Hub 2021, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν εταιρείες start-up και φυσικά πρόσωπα από 11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και θα βραβευτούν οι πιο καινοτόμες ιδέες που στοχεύουν σε μία αειφόρο ανάπτυξη.

Φέτος, ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 εστιάζει στις λύσεις εκείνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Πράσινης ατζέντας – καθαρή ενέργεια, βιώσιμη γεωργία και κυκλική οικονομία.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέξει την καλύτερη πρόταση από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι νικητές των τοπικών διαγωνισμών θα συμμετάσχουν στον Μεγάλο Τελικό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών ή ομάδες που περιλαμβάνουν έως πέντε μέλη, ασχέτως αν έχουν συστήσει εταιρεία ή όχι.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ότι η υποβληθείσα πρόταση πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να συμβάλλει στη δημιουργία λύσεων για καθαρή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, για βιώσιμη γεωργία, καθώς, επίσης, λύσεων που επιτρέπουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Βασίλης Γούναρης, CEO BASF Ελλάς ΑΒΕΕ: Θέλουμε να επιβραβεύσουμε καινοτόμες προσπάθειες που συμβάλλουν στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας

«Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν μια τεράστια πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον θέσει ως στόχο να γίνουν οι πρώτες κλιματικά ουδέτερες χώρες στον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε την Πράσινη Συμφωνία, ένα σύνολο μέτρων για την επίτευξη μιας καθαρής, κυκλικής οικονομίας.

Αποτελεί καθήκον μας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

Με τον διαγωνισμό Innovation Hub 2021, θέλουμε να επιβραβεύσουμε καινοτόμες προσπάθειες που συμβάλλουν στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας», δήλωσε ο κ. Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Παναγιώτης Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΧΒ: Για να πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να υπάρξει μία ευρύτατη υποστήριξη και καινοτόμες λύσεις

«Οι  στόχοι της πράσινης συμφωνίας είναι φιλόδοξοι. Για να τους πετύχουμε θα πρέπει να υπάρξει μία ευρύτατη υποστήριξη και καινοτόμες λύσεις.

Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τη πρωτοβουλία της BASF να αναδείξει, μέσω του διαγωνισμού, τις ευκαιρίες που υπάρχουν και τη συμβολή του επιστημονικού προσωπικού στην επίτευξη των στόχων», τόνισε ο κ. Παναγιώτης Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.join-innovationhub.com/.

Διαβάστε επίσης: Εκπαιδευτική εκδήλωση από την ΙsZEB με θέμα «Ηλεκτροκίνηση και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης»

Editorial