Έκθεση της ΕΥ: Υποδομές γρήγορης φόρτισης και γρήγορα!

Η έκθεση της ΕΥ ανέδειξε την ανάγκη για κατασκευή υποδομών γρήγορης φόρτισης, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη αυξάνονται.

Ακούστε το άρθρο

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται με δαιμονιώδεις ρυθμούς σύμφωνα με έκθεση της ΕΥ με τον τίτλο «Can utilities turn EVs into a grid asset?».  Χαρακτηριστικά μέχρι το 2035 θα φτάσουν 130 εκατομμύρια. Μια τέτοια αύξηση απαιτεί και τις ανάλογες υποδομές ώστε να υποστηρίξει την γρήγορη φόρτιση για να εξυπηρετεί όλους τους οδηγούς.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ενέργειας θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Τα δίκτυα ενέργειας της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μία τεράστια πρόκληση λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων. Η έκθεση υπολογίζει πως προβλεπόμενος αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα απαιτήσει τουλάχιστον 65 εκατομμύρια σημεία φόρτισης. Από αυτά τα 9 εκατομμύρια θα είναι δημόσια. Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα υπάρχουν μόλις 374.000.

Η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι τεράστια και αναμένουμε να παρουσιάσει αύξηση κατά 30% ανά έτος. Πράγμα που σημαίνει 200 TWh και πάνω μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Έρευνα: Τα ηλεκτρικά «ζορίζουν» τους Βρετανούς

Τα συμπεράσματα της έκθεσης

Σύμφωνα με την έκθεση, τα εκατομμύρια ίσως ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα φορτίζουν ταυτόχρονα, θα δημιουργούν το πρόβλημα.

Ανάλυση των έξι συνηθέστερων περιπτώσεων φόρτισης έδειξαν ότι η ανώτατη επιβάρυνση θα αυξηθεί μεταξύ 21% και 90%. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: η φόρτιση σε κατοικημένες αστικές και αγροτικές περιοχές, στον χώρο εργασίας, σε κόμβους  διαχείρισης στόλων, νυχτερινή φόρτιση και σε δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η διαχειριζόμενη φόρτιση θα βοηθήσει τους διαχειριστές συστημάτων διανομής ενέργειας να κάνουν τα δύσκολα, εύκολα. Δηλαδή, να μετατρέψουν την αδυναμία της φόρτισης εκατομμύριων οχημάτων σε πλεονέκτημα.

Έρευνα: Το επόμενο αυτοκίνητο για τους Έλληνες

Με την εισαγωγή έξυπνων δικτύων οι διαχειριστές θα έχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη λειτουργία των δικτύων. Έτσι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναλύουν τις μελλοντικές ανάγκες.

Τα δεδομένα της έρευνας συμβάλλουν κυρίως στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων  με στόχο την ενίσχυση δικτύων και τις ευέλικτες λύσεις. Ωστόσο, μέσω των ψηφιακών λύσεων οι πάροχοι θα ελέγχουν και θα ρυθμίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, τον χρόνο και τη διάρκεια φόρτισης. Με αυτόν τον τρόπο θα προλάβουν την όποια κατάρρευση του δικτύου λόγω πίεσης στο σύστημα.

Έρευνα: Οι Έλληνες ψηφίζουν ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο

Η συνεργασία είναι το παν

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων επιτάσσει την άμεση δημιουργία υποδομών φόρτισης. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, αρμόδιων, παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρικής κινητικότητας και αυτοκινητοβιομηχανιών και πολλών ακόμα, είναι απαραίτητη. Μόνο έτσι το σύστημα οδικών μετακινήσεων θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων μελλοντικά.

abb_img