Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι μπαταρίες το μεγαλύτερο κόστος!

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν το σημαντικότερο κόστος και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στοχεύουν στη μείωση του.

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν το 30-40% της συνολικής αξίας τους. Προφανώς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιθυμούν τη μείωση του κόστους των μπαταριών. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μείωση θα μειώσει και τις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, η εξέλιξη στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αυξήσει την αυτονομία τους και θα προσφέρει περισσότερες λύσεις μετακίνησης.

Φάκελος φόρτιση ηλεκτρικού: Όλα τα apps για να φορτίσεις!

Η άνοδος της ηλεκτροκίνησης

Ο τομέας της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζει μεγάλη δυναμική. Μάλιστα, οι δαπάνες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι διπλάσιες σε σχέση με το 2020. Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταργήσουν την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035.

Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρουσίασαν αύξηση κατά 65% και άγγιξαν τις 2,3 εκατομμύρια μονάδες. Στην Κίνα οι πωλήσεις των EVs έφτασαν τα 3,3 εκατομμύρια, ενώ στις ΗΠΑ τις 630.000.

Μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων: Πόσο διαρκεί τελικά;

Μεγάλη ζήτηση για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων

Η ζήτηση για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σήμερα φτάνει τα 340 GWh, ενώ έως το 2030 θα ξεπεράσει τα 3.500 GWh. Επομένως, ανάλογη πρέπει να είναι η αύξηση και στην προσφορά των στοιχείων των μπαταριών. Μάλιστα, είναι αναγκαίες οι πρόσθετες επενδύσεις και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια για την προσφορά ορισμένων ορυκτών. Ενδεικτική είναι η αύξηση της ζήτησης του λιθίου σε 500 κιλοτόνους έως το 2030.

Μία λύση για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, είναι η ανακύκλωση των μπαταριών. Η εν λόγω πρακτική θα δώσει λύσεις στην εξεύρεση βασικών μετάλλων.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πουλάνε παρά το κόστος μπαταρίας

Παραγωγή μπαταριών

Η Κίνα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του 66% των μπαταριών λιθίου παγκοσμίως. Η Ευρώπη αν και είναι υπεύθυνη για πάνω από το 25% της συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατέχει μικρό μερίδιο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διαθέτει, δηλαδή, μόνο το 20% της επεξεργασίας κοβαλτίου.

Ακόμα, μικρότερος είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην παραγωγή στην παραγωγή EVs, με το 10% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και το 7% στην ικανότητα παραγωγής μπαταριών. Τέλος, σημαντικό μερίδιο στην αλυσίδα εφοδιασμού για τις μπαταρίες ηλεκτρικών κατέχουν η Κορέα και η Ιαπωνία.

Φάκελος μπαταρία: Η «καρδιά» των ηλεκτρικών!

Τα ορυκτά για τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η εξόρυξη των περισσότερων ορυκτών λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία, τη Χιλή και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής είναι αναγκαία για την ανταπόκριση στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επιπλέον, οι τιμές των πρώτων υλών παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Χαρακτηριστική είναι η κατά 7 φορές υψηλότερη τιμή του λιθίου τον Μάιο του 2022 σε σχέση με την αρχή του 2021.

Editorial