Το αυτόνομο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Το 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου ξεχωρίζει για τον καινοτόμο σχεδιασμό του, καθώς χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία του.

Οι καινοτόμες δράσεις καλό είναι να αναγνωρίζονται. Ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για δράσεις που έχουν ως γνώμονα ένα πιο «καθαρό» περιβάλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές τότε η αναγνώριση επιβάλλεται. Μία τέτοια δράση είναι και το 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου, το οποίο έλαβε ένα σημαντικό βραβείο.

Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence – CSE), βράβευσαν το σχολείο για την κατασκευή του πρότυπου ενεργειακού σχολικού κτιρίου.

Ο Δήμος Αχαρνών αποκτά κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγρινίου απέσπασε σημαντική διάκριση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability Leader), στο πλαίσιο του Annual Sustainability Summit 2023. Τα κριτήρια επιλογής της Οργανωτικής Επιτροπής αφορούσαν στη διενέργεια σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και καλών πρακτικών.

Βάσει αυτών ο Δήμος Αγρινίου έλαβε το σημαντικό βραβείο για το υπερσύγχρονο σχολικό κτίριο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α+). Προτού, όμως, συνεχίσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου αποκτά κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα

Γνωρίζοντας το αυτόνομο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Αρχικά, τα εγκαίνια του κτιρίου του 7ου Γυμνάσιο Αγρινίου έγιναν αρκετά πρόσφατα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Ουσιαστικά, το εν λόγω κτίριο ανήκει στην κατηγορία Α+ μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, έχει πλήρη ενεργειακή αυτονομία, ενώ αποθηκεύει και χρησιμοποιεί το βρόχινο νερό.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό από όλα είναι άλλο. Ειδικότερα, είναι το γεγονός πως χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση, αλλά και την ψύξη των χώρων του σχολείου, μέσω ενός υπερσύγχρονου φωτοβολταϊκού συστήματος . Κατόπιν, η αποθήκευση της ενέργειας γίνεται σε ένα σύστημα μπαταριών και είναι διαθέσιμες για όλες τις συσκευές του σχολείου. Αυτό το καθιστά απόλυτα αυτόνομο.

IEA: Δημοσίευση του World Energy Outlook 2023

Δράσεις με φόντο τα ευάλωτα νοικοκυριά

Το βραβείο, που κέρδισε το 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου, αποτελεί την επιβράβευση μίας γενικότερης προόδου και ενός πρωτοποριακού πλάνου του Δήμου Αγρινίου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το πλάνο μεταξύ άλλων στοχεύει στην παροχή κοινωνικής πολιτικής στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Η SEAT S.A. εγκαθιστά 39.000 νέα ηλιακά πάνελ

Ακόμη, στοχεύει και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εντός του νομού. Όπως επίσης και στην εφαρμογή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών για τη δημιουργία Βιώσιμων πόλεων.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γεώργιος Παπαναστασίου, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου:

«Πρόκειται για μια σύγχρονη σχολική κτιριακή εγκατάσταση, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο του σχολικού ιδρύματος, καθώς οι μαθητές γίνονται συμμέτοχοι  σε ένα βιώσιμο περιβάλλον».

abb_img
spot_img