Το ΥΠΕΝ θεσπίζει άμεσα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ακούστε το άρθρο

Θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υιοθετεί άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά, Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ).

Ειδικότερα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που ελήφθη, προβλέπονται μέτρα για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων για τα έτη 2020 έως 2029 και από το 2030 και μετά, για τους ρύπους διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου, αμμωνίας και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων.

Διαβάστε: Στήριξη στην ηλεκτροκίνηση και προώθηση της αγοράς ΕV οχημάτων υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός

Οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που περιλαμβάνει το ΕΠΕΑΡ αφορούν στον αγροτικό τομέα, τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και τον τομέα των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΕΑΡ είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου και έλαβε χώρα εκτενής δημόσια διαβούλευση με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που περιέχονται στο θεσμοθετημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

abb_img