ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Συνεργασία με Intrakat για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου και διευρημένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες μέσα από στρατηγικές συμμαχίες.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2023 η ΔΕΗ και ο Όμιλος Intrakat ανακοίνωσαν τη σύναψη δεσμευτικής Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του ομίλου Intrakat. Σκοπός της συμφωνίας αποτελεί η από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 2,7 GW.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση 6 έργων ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW από τον Όμιλο Intrakat στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Τα εν λόγω έργα είναι  το εν λειτουργία αιολικό πάρκο «Φραγκάκι» που έχει ισχύ 15 MW, το εν αναμονή λειτουργίας αιολικό πάρκο «Καστρί», το οποίο έχει ισχύ 5 MW, καθώς και τα έργα «Ζυγουρολίβαδο», «Τιμένιο», «Κακοδιάβατο» και «Κάρακρος». Τα τελευταία έχουν αθροιστική ισχύ 144 MW και υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.

ΔΕΔΔΗΕ: Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ στον τομέα του smart metering – Cars Electric

Άλλα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την είσοδο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ως μέτοχος κατά ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών του Ομίλου Intrakat. Σε αυτές τις εταιρείες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη, το οποίο έχει συνολική ισχύ 1,6 GW. Επίσης, το δελτίο τύπου αναφέρει πως η συμφωνία μπορεί να τύχει διεύρυνσης υπό προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση σημειώνει πως η συναλλαγή για το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η αξία της από κοινού επένδυσης στη δυνητική πλήρη ανάπτυξη της είναι πιθανό να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τέλος, η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών  συμφωνητικών μετόχων έχει ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του Φεβρουαρίου του 2024.

IEA: Μείωση της ζήτησης άνθρακα τα επόμενα χρόνια – Cars Electric

Οι δηλώσεις του CEO της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνου Μαύρου

Σε δηλώσεις του ο CEO της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κωνσταντίνος Μαύρος επισήμανε πως η εταιρεία του πιστεύει στις σωστές συμμαχίες. Αυτές οι συμμαχίες αποφέρουν αμοιβαία οφέλη εξαιτίας και της προστιθέμενης αξίας τους. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως η συνεργασία με την Intrakat συνδράμει στον στόχο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη δημιουργία «ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ».

abb_img
spot_img