ΕΕ: η απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας και η επίδραση στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών

Ο διπλός στόχος του νέου κανονισμού της ΕΕ για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προέβη σε ένα σημαντικό βήμα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο υιοθέτησαν ένα κοινό αρχικό κείμενο για έναν νέο κανονισμό.

Ο κανονισμός αυτός θα αποσκοπεί στην εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας από την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον κανονισμό, η ΕΕ θα εξασφαλίζει πως τα προϊόντα που μπαίνουν στο εσωτερικό της μέσω εισαγωγών δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τα οφέλη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας – Cars Electric

Τι θα προβλέπει ο νέος κανονισμός της ΕΕ

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός θα δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο όπου θα εξετάζει αν υπάρχουν περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων. Αν η ΕΕ διαπιστώσει κάτι τέτοιο, τότε όλες οι εισαγωγές και εξαγωγές των σχετιζόμενων προϊόντων θα σταματούν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα αποσύρουν προϊόντα που έχουν ήδη εισχωρήσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, σε τομείς και περιοχές υψηλού ρίσκου για ύπαρξη καταναγκαστικής εργασίας, το βάρος θα πέφτει στις επιχειρήσεις. Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ δεν θα είναι απαραίτητο να εξετάζουν για ενδεχόμενη καταναγκαστική εργασία σε προϊόντα από εκείνες τις περιοχές και τομείς. Αντιθέτως, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν εξαρχής ότι δεν έχει γίνει χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

Πώς θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών; – Cars Electric

Οι επιδράσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών

Αυτός ο νέος κανονισμός θα επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών. Σε γενικές γραμμές, στον κλάδο των φωτοβολταϊκών διεθνώς υπάρχει καταναγκαστική εργασία σε σημαντικό βαθμό. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η περιοχή Xinjiang της Κίνας. Το 35% περίπου του πυριτίου παγκοσμίως έχει ως προέλευση την περιοχή Xinjiang. Το πυρίτιο αποτελεί απαραίτητο υλικό για την κατασκευή φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, στην περιοχή Xinjiang η Κίνα χρησιμοποιεί την καταναγκαστική εργασία ως μέσο συστηματικής καταπίεσης της μειονότητας των Ουιγούρων που κατοικούν εκεί.

Πέραν της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει και η παράμετρος της ανταγωνιστικότητας. Τα φωτοβολταϊκά που παράγει η Κίνα έχουν πολύ χαμηλό κόστος. Αυτό έχει ως αιτία και την ύπαρξη καταναγκαστικής εργασίας που εκμηδενίζει το κόστος του εργατικού δυναμικού. Ως αποτέλεσμα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών, στην οποία δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία, συναντά δυσκολίες στον ανταγωνισμό με την αντίστοιχη κινεζική.

Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας “Fit for 55” για την πράσινη μετάβαση – Cars Electric

Ο διπλός στόχος του κανονισμού και τα επόμενα βήματα

Επομένως, ο συγκεκριμένος κανονισμός θα έχει διπλό στόχο. Αφενός θα εξασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τα προϊόντα που υπάρχουν στο εσωτερικό της ΕΕ. Αφετέρου, θα βοηθήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σε κλάδους όπως η παραγωγή φωτοβολταϊκών.

Πλέον το ενδιαφέρον μονοπωλούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Ως προς αυτό, η έγκριση και υιοθέτηση του συγκεκριμένου κανονισμού θα λάβει χώρα τους επόμενους μήνες.

abb_img
spot_img