Έρχεται μείωση των ορίων ταχύτητας!

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ETSC) προτείνει τη μείωση των ορίων ταχύτητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ETSC) προτείνει τη μείωση των ορίων ταχύτητας στου δρόμους της ΕΕ. Μάλιστα, ο οργανισμός ζητά τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο παρελθόν εξέδωσε σύσταση για τη μείωση των ορίων ταχύτητας στην ΕΕ.

Η εν λόγω σύσταση οδήγησε στη μείωση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών του δρόμου σε διάφορες χώρες. Σύμφωνα, με τον αρμόδιο Επίτροπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τον αντίκτυπο της πρότασης της και τις κινήσεις των Υπουργών Μεταφορών.

Βρυξέλλες: Το νέο όριο ταχύτητας μείωσε τους θανάτους

Η μείωση των ορίων ταχύτητας στην Ευρώπη

Η Βουλγαρία οδεύει προς τη μείωση των ορίων ταχύτητας στους δρόμους της. Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας της χώρας έχει ως στόχο τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας στους δρόμους της χώρας στα 130 χλμ./ώρα (από τα 140 χλμ./ώρα).

Στη Λετονία για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας σε περιοχές κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. είναι τα 30 χλμ./ώρα. Επιπλέον, η υψηλότερη ταχύτητα στους κύριους δρόμους της χώρας φτάνει τα 110 χλμ./ώρα, ενώ στον πρώτο αυτοκινητόδρομο της χώρας θα αγγίξει τα 120 χλμ./ώρα.

Ως προς το ζήτημα της μείωσης των ορίων ταχύτητας, η Εσθονία θεωρεί απαραίτητες περισσότερες πολιτικές συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων. Ακόμη, ο Σλοβένος Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε την προσεκτική μελέτη για τη δυνατότητα της εισαγωγής των συνιστώμενων ορίων ταχύτητας.

Τέλος, στη Δανία το όριο ταχύτητας σε επαρχιακούς δρόμους είναι τα 80 χλμ./ώρα και στους αστικούς δρόμους τα 50 χλμ./ώρα. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει τη μείωση των ορίων στα 70 ή 60 χλμ./ώρα και στα 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τέχνη στους δρόμους μείωσε τα τροχαία ατυχήματα!

Τι ισχύει σε Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Ισπανία

Στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Μεταφορών στηρίζει τη μείωση των ορίων ταχύτητας στους δρόμους. Μάλιστα, η μέγιστη ταχύτητα στο επαρχιακό δίκτυο φτάνει τα 70 χλμ./ώρα. Επιπλέον, το Υπουργείο ενθαρρύνει τη μείωση των ορίων κατά περιπτώσεις στα 30 ή τα 20 χλμ./ώρα.

Η Ολλανδία, από την άλλη, μείωσε το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους στα 100 χλμ./ώρα μεταξύ 6:00 και 19:00 το Μάρτιο του 2020. Επιπλέον, μας εντυπωσιάζει με τη μέγιστη ταχύτητα σε περιοχές χαμηλής κυκλοφορίας όπου παίζουν παιδιά, η οποία φτάνει τα 15 χλμ./ώρα.

Η Ισπανία μείωσε το όριο ταχύτητας τον Μάιο του 2021 και μείωσε τους θανάτους κατά 10% τους πρώτους 8 μήνες εφαρμογής του μέτρου. Επιπλέον, μείωσε το όριο ταχύτητας στα 90 χλμ./ώρα σε 10.000 χιλιόμετρα υπεραστικών δρόμων. Και σε αυτή την περίπτωση η μείωση των θανάτων έφτασε το 10%.

ACEA: Ασφαλέστατοι οι δρόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα, η Σουηδία έχει υιοθετήσει το Vision Zero το 1997 και την πολιτική για τον καθορισμό ορίων ταχύτητας με βάση τα τεχνικά πρότυπα δρόμων και οχημάτων. Αντίθετα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας δεν πιστεύει ότι η θέσπιση γενικού ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι σκόπιμη.

Μάλιστα, η πολιτική κινητικότητας πρέπει να ισορροπεί μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών στην ατομική ελευθερία και της επιβολής των απαραίτητων κανόνων οδικής ασφάλειας

Θόρυβος αυτοκινήτων: Επηρεάζει τη υγεία των πολιτών

Στην Ελλάδα τι ισχύει με τα όρια ταχύτητας;

Το ελληνικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει το στόχο της μείωσης των ορίων ταχύτητας στους επαρχιακούς δρόμους στα 80 χλμ./ώρα (από τα 90 χλμ./ώρα). Τέλος, το αρμόδιο Υπουργείο θα θεσπίσει ως μέγιστη ταχύτητα στις αστικές κατοικημένες περιοχές τα 30 χλμ./ώρα.

Editorial