Η αξιολόγηση της “Breakthrough Agenda Report 2023” ως προς τη διεθνή συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον

Τα συμπεράσματα της έκθεσης "Breakthrough Agenda Report 2023" που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο ως προς τη διεθνή συνεργασία του τελευταίου έτους για ένα βιώσιμο μέλλον

Τον Σεπτέμβριο του 2023 εκδόθηκε η δεύτερη ετήσια έκθεση με τίτλο “Breakthrough Agenda Report 2023”. Η έκθεση αυτή είχε επικεφαλής τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), η οποία συνεργάστηκε με τη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA) και το United Nations Climate Change High – Level Champions.

Σχετικά με τη “Breakthrough Agenda”


Το 2021 στην COP26 που έλαβε χώρα στη Γλασκόβη, σαράντα πέντε κράτη δημιούργησαν τη “Breakthrough Agenda”. Η συγκεκριμένη agenda αποτελεί μια δέσμευση για κοινή προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης καθαρών τεχνολογιών και καινοτομιών. Η κοινή αυτή προσπάθεια αφορά τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, οι μεταφορές, το υδρογόνο, ο αγροτικός τομέας και άλλοι. Η έκθεση που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 αποτελεί αξιολόγηση των προσπαθειών του τελευταίου έτους.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης “Breakthrough Agenda Report 2023”


Τα συμπεράσματα της έκθεσης “Breakthrough Agenda Report 2023” ήταν η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε αγορές και τεχνολογίες για διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, τα κτίρια και ο αγροτικός τομέας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η πρόοδος που σημειώθηκε στη μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις ήταν ανεπαρκής. Σύμφωνα με τον Fatih Birol, executive director της IEA:  «η ενεργειακή μετάβαση κινείται ταχύτερα απ’ ότι πολλοί πιστεύουν, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερο». Στη συνέχεια συμπληρώνει πως ενώ σε κάποιους τομείς υπάρχει εντονότερη διεθνής συνεργασία, άλλοι τομείς μένουν πίσω. Η έκθεση βρίσκει πάντως πως υπάρχει πρόοδος στην παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, πρόοδος υπάρχει στη σύγκλιση των προτύπων ως προς τη μέτρηση των εκπομπών. Τέλος, θετική είναι η αξιολόγηση ως προς τη συνεργατική έρευνα και διάφορα εγχειρήματα ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, συνολικά, η συγκεκριμένη έκθεση θεωρεί πως υπάρχουν πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης και αυτό επιθυμεί να τονίσει.

Λίθιο: Που είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο; – Cars Electric


Η Breakthrough Agenda αποτελεί ένα εγχείρημα με απώτερο στόχο τη διατήρηση του στόχου του 1.5 βαθμού Κελσίου. Ο στόχος αυτός αφορά τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι αυτού του ορίου. Με ενδιαφέρον αναμένουμε επίσης το COP28, η οποία θα λάβει χώρα στο τέλους του τρέχοντος έτους. Η χώρα που θα φιλοξενήσει φέτος το COP θα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Editorial