Η τεχνολογία V2G φορτίζει και… συμφέρει!

Η αμφίδρομη φόρτιση μέσω της τεχνολογίας V2G μπορεί να αποδώσει έως και 1.200 ευρώ κέρδος ετησίως στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ακούστε το άρθρο

Η τεχνολογία V2G (Vehicle to Grid) είναι υπεύθυνη για την αμφίδρομη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ουσιαστικά, μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεταφέρει την ενέργεια προς το δίκτυο, χρησιμοποιώντας ενέργεια από τις μπαταρίες του. Μάλιστα, είναι δυνατή η τροφοδότηση με ενέργεια ενός άλλου αυτοκινήτου, ενός σπιτιού ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού αποδέκτη.

Μιλάμε δηλαδή, για αμφίδρομη ηλεκτρική ενέργεια τόσο από το αυτοκίνητο προς το δίκτυο, όσο και από το δίκτυο προς το αυτοκίνητο.

Η Hyundai φέρνει την τεχνολογία V2G στα ηλεκτρικά της μοντέλα

Η αμφίδρομη φόρτιση μέσω της V2G έχει οικονομικά οφέλη

Οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα φόρτισης του αυτοκινήτου με ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες μικρής ζήτησης, καθώς και επιστροφής αυτής σε ώρες αιχμής. Μέσα από την αμφίδρομη φόρτιση και την τεχνολογία V2G, προφανώς κερδίζουν την υπεραξία.

Μάλιστα, σύμφωνα με ελβετική έρευνα, η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας καθημερινά από ένα κάτοχο ηλεκτρικού αυτοκινήτου, του αποφέρει έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας από τη Νορβηγία δείχνουν ότι το κέρδος φτάνει τα 1.900 ευρώ.

Τέλος, το περιθώριο κέρδους με τις σημερινές ενεργειακές συνθήκες είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Κβαντική φόρτιση σε έως 9 δευτερόλεπτα!

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρακτική συμβάλλει στην επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους μεγάλης ζήτησης. Έως το 2030, η διάδοση της τεχνολογίας V2G θα έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και θα υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα που θα υποστηρίζουν το δίκτυο των χωρών. Ήδη πολλά δίκτυα λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογία V2G και προχωρούν στις απαραίτητες προσαρμογές.

Ασύρματη φόρτιση από τη Siemens και τη MAHLE

Τα εμπόδια για την διάδοση της αμφίδρομης φόρτισης αφορούν το νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ουσιαστικά, επείγει η εξάπλωση των έξυπνων δικτύων, τα οποία στηρίζουν τις εφαρμογές παραμετροποίησης για την αμφίδρομη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν την τεχνολογία V2G σε όλα τα νέα μοντέλα και οι μπαταρίες να υποστηρίζουν τη νέα τεχνολογία.

abb_img