Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας Βαλκανικών χωρών

Η συνάντηση των εκπροσώπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Αθήνα και τα οφέλη που θα προσφέρει το Μνημόνιο Συνεργασίας στα εμπλεκόμενα μέρη.

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσσυφοπεδίου υπέγραψαν στην Αθήνα Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των συγκεκριμένων κρατών. Οι εκπρόσωποι που υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας ήταν οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς Ρυθμιστικών Αρχών, Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Χρηματιστηρίων Ενέργειας.

Τη συνάντηση των θεσμικών φορέων διοργάνωσε η αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC), η αμερικανική Ένωση Ενέργειας (USEA) και η RTI International. Υποστήριξη παρείχε επίσης η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Παράλληλα, χορηγός της συνάντησης ήταν η αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Σκυλακάκης: Τα οφέλη του πράσινου τιμολογίου για τους καταναλωτές – Cars Electric

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς

Από την πλευρά της ΡΑΑΕΥ, το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο πρόεδρος της, Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας. Ο κ. Δημήτριος Μίχος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ, υπέγραψε το Μνημόνιο εκ μέρους του. Τέλος, εκ μέρους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του, κ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου. Οι εν λόγω κύριοι υπέγραψαν μαζί με τους ομολόγους τους που εκπροσωπούσαν τα υπόλοιπα συμμετέχοντα Βαλκανικά κράτη.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο σε λειτουργία – Cars Electric

Τα οφέλη που θα φέρει το Μνημόνιο Συνεργασίας

Με την υπογραφή του Μνημονίου, θα ξεκινήσει η δημιουργία Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των επόμενων δράσεων. Η σημασία του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας είναι μεγάλη. Αφενός, θα προωθήσει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αφετέρου, υπάρχει πρόβλεψη για διασύνδεση της με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αρχικά, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια των συμμετεχόντων κρατών. Επίσης, όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, θα ανοίξει τον δρόμο για την εξαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην περιφέρεια της χώρας. Τέλος, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η διαδικασία ενοποίησης θα έχει τη μορφή των συζευγμένων αγορών της Ελλάδας με την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

ΡΑΑΕΥ: Η ανταγωνιστικότητα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Cars Electric

Οι δηλώσεις του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Αθανάσιου Δαγούμα

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, ανέφερε πως: «Η σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Δυτικά Βαλκάνια εισάγει μια νέα εποχή ενεργειακής συνεργασίας που υπόσχεται σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τις χώρες της περιοχής, όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη». Επίσης, υπογράμμισε πως: «Η Ελλάδα ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στη φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς διαθέτει σημαντική παραγωγική ικανότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ταυτόχρονα, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης καθαρών και βιώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή».

abb_img
spot_img