ΡΑΑΕΥ: Η ανταγωνιστικότητα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Κυριαρχία της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ενέργειας και περιθώρια βελτίωσης του ανταγωνισμού φανερώνουν τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Σεπτέμβριο.

Στις 6 Νοεμβρίου η ΡΑΑΕΥ δημοσίευσε αναφορά της σχετικά με τη λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναφορά αυτή αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο και αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Επίσης, παρέχει αρκετά χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για ερμηνεία και ανάλυση.

Τον μήνα Σεπτέμβριο άσκησαν τις δραστηριότητες τους στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 24 προμηθευτές. Επομένως, δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Σε αυτόν τον αριθμό υπάρχει συμπερίληψη και των 5 προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας.

Σκυλακάκης: Προτεραιότητα το συμφέρον του καταναλωτή – Cars Electric

Οι προμηθευτές στη λιανική αγορά ενέργειας και η κυριαρχία της ΔΕΗ

Οι προμηθευτές είναι οι εξής: ΒΙΕΝΕΡ, ΒΙΟΛΑΡ, ΔΕΗ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΛΤΑ, ΖΕΝΙΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΗΡΩΝ, Θ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ, ΚΕΝ, Κ. Β. ΜΑΡΚΟΥ, OTE STATE, ELPEDISON, NRG, WE ENERGY, PROTERGIA, VOLTERRA, VOLTON, WATT & WOLT. Επίσης, προμηθευτές καθολικής υπηρεσίας είναι η ΔΕΗ, ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ELPEDISON, NRG, ΗΡΩΝ.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κυριαρχεί στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατέχοντας το 72,60% των πελατών. Εκπροσωπεί  5.596.512 μετρητές. Η ELPEDISON που κατέχει τη δεύτερη θέση έχει ποσοστό μόνο 4,01%. Παράλληλα, η ΖΕΝΙΘ, η PROTERGIA, ο ΗΡΩΝ και η NRG έχουν από 3,88%, 3,85%, 3,85% και 2,76% αντίστοιχα.

Σκρέκας: Η «πράσινη» οικονομία ως πυλώνας ανάπτυξης – Cars Electric

Τα στατιστικά στοιχεία σε χαμηλή και μέση τάση

Στη χαμηλή τάση τα πράγματα παραμένουν ίδια, ως έχουν παραπάνω. Η ΔΕΗ κατέχει το 72,64% του συνόλου, εκπροσωπώντας 5.586.881 μετρητές. Από τους υπόλοιπους προμηθευτές ως προς τη χαμηλή τάση, η ELPEDISON κατέχει το 4,01%, η ΖΕΝΙΘ το 3,86%, η PROTERGIA 3,83%, ενώ η NRG κατέχει πάλι 3,86%.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η χαμηλή τάση είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της λιανικής αγοράς ενέργειας. Κριτήριο είναι το πλήθος των μετρητών. Η χαμηλή τάση έχει τέσσερις υποκατηγορίες. Αυτές είναι: Οικιακοί, Οικιακοί δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Εμπορικοί και Βιομηχανικοί, καθώς και λοιποί.

Τέλος, στη Μέση Τάση το μερίδιο της ΔΕΗ είναι πιο χαμηλό, στο 56,54%. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 9.631 μετρητές. Τη δεύτερη θέση κατέχει η PROTERGIA με ποσοστό 12,12%. Ακολουθούν ο ΗΡΩΝ με 11,17%, η NRG με 5,74% και η  ELPEDISON με 3,73%.

ΥΠΕΝ: 7 μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους – Cars Electric

Τα συμπεράσματα από την αναφορά της ΡΑΑΕΥ

Αυτά τα στοιχεία φανερώνουν πως υπάρχουν αρκετά βήματα να γίνουν για να γίνει πιο έντονος ο ανταγωνισμός των εταιρειών. Ο περαιτέρω ανταγωνισμός μεταξύ τους στη λιανική αγορά ενέργειας θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Αυτό θα έρθει επειδή οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να ρίξουν την τιμή χρέωσης προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει αυτό βεβαίως είναι οι καταναλωτές να έχουν καλή πληροφόρηση για τις τιμές χρέωσης των εταιρειών.  Αυτό σκοπεύουν να επιλύσουν τα νέα μέτρα του ΥΠΕΝ για την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών στη λιανική αγορά ενέργειας.

abb_img
spot_img