Τη μείωση του ΦΠΑ στα e-bikes αποφάσισε το Ecofin

Η απόφαση θα προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση επί του τελικού κειμένου μέχρι τον Μάρτιο, πριν εγκριθεί επίσημα από τα κράτη-μέλη.

Σε συμφωνία για την επικαιροποίηση του Φ.Π.Α. για αγαθά και υπηρεσίες, αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN). Το Ecofin, το οποίο συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, εισήγαγε στον κατάλογο αγαθά και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον για τα οποία επιτρέπονται μειωμένοι συντελεστές, όπως ηλιακοί συλλέκτες, ηλεκτρικά ποδήλατα και υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ ή τις απαλλαγές στα ορυκτά καύσιμα και άλλα αγαθά με παρόμοιο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έως την 1η Ιανουαρίου 2030.

Οι μειωμένοι συντελεστές και οι εξαιρέσεις για τα χημικά λιπάσματα και τα χημικά φυτοφάρμακα θα λήξουν έως την 1η Ιανουαρίου 2032.

⇒ Είναι η μικροκινητικότητα η λύση για μια βιώσιμη αστική κινητικότητα;

Οι νέοι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες των κρατών-μελών

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου, οι νέοι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες των κρατών-μελών, καθώς και τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις ανάγκες αυτές από τότε που είχαν θεσπιστεί για πρώτη φορά οι κανονισμοί.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο ενημέρωσε και εκσυγχρόνισε τον κατάλογο των αγαθών και των υπηρεσιών για τις οποίες επιτρέπονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

«Η ενημέρωση του καταλόγου βασίστηκε σε μια σειρά από αρχές, όπως το όφελος του τελικού καταναλωτή και το γενικό συμφέρον. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η διάδοση των μειωμένων συντελεστών, το Συμβούλιο αποφάσισε να περιορίσει τον αριθμό των ειδών στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Προστέθηκε, επίσης, μια νέα διάταξη στην οδηγία για τον ΦΠΑ για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων και για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν γρήγορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως πανδημίες, ανθρωπιστικές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές.

⇒ Τα ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελούν την πρώτη επιλογή μετακίνησης των Ευρωπαίων, σύμφωνα με μελέτη

Πάολο Τζεντιλόνι: Η ομόφωνη συμφωνία αποτελεί εξαιρετική είδηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ , τονίζοντας ότι «οι νέοι αυτοί κανόνες θα παρέχουν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές που μπορούν να εφαρμόζουν και θα διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ».

Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε ότι η «ομόφωνη συμφωνία» για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ αποτελεί «εξαιρετική είδηση», τονίζοντας ότι «τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε τα συστήματά τους ΦΠΑ να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές επιλογές πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες: την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, φυσικά, την προστασία της δημόσιας υγείας».

Η απόφαση θα προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση επί του τελικού κειμένου μέχρι τον Μάρτιο, πριν εγκριθεί επίσημα από τα κράτη-μέλη.

abb_img
spot_img