ΤΙΤΑΝ: Ανάμεσα στους “Europe’s Climate Leaders” σύμφωνα με τους Financial Times

Οι επιδόσεις του ομίλου ΤΙΤΑΝ στον τομέα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος που οδήγησαν στη σημαντική διάκριση.

Ακούστε το άρθρο

Μια πολύ σημαντική διάκριση έλαβε ο ΤΙΤΑΝ αυτό το διάστημα, αφού μπήκε στη λίστα των Financial Times με τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη που ηγούνται της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η εν λόγω λίστα έχει όνομα “Europe’s Climate Leaders” και οι Financial Times δημοσίευσαν πρόσφατα την τέταρτη έκδοση της.

Η βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μία από τις βιομηχανίες που παράγουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εύρεση καινοτόμων λύσεων και προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα τέτοιων βιομηχανιών. Ο ΤΙΤΑΝ αποτελεί μία εταιρεία πρότυπο ως προς αυτήν την κατεύθυνση.

G7: Συμφωνία κατάργησης του άνθρακα για παραγωγή ρεύματος έως το 2035 – Cars Electric

Το κριτήριο επιλογής στη λίστα “Europe’s Climate Leaders”

Το κριτήριο επιλογής για τη λίστα των Financial Times ήταν ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και Scope 2 κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχουν σχέση με το Scope 1 αφορούν τις άμεσες εκπομπές CO2. Αντίστοιχα, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν σχέση με το Scope 2 αφορούν τις έμμεσες εκπομπές CO2 που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, τα έτη που αφορούσε η έρευνα ήταν η πενταετία 2017-2022.

ΔΕΗ: Μείωση του μεριδίου της στην αγορά προμήθειας ρεύματος – Cars Electric

Η επιτυχία του ομίλου ΤΙΤΑΝ ως προς τη μείωση εκπομπών άνθρακα

Στόχος του ομίλου είναι η επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, την πενταετία 2017-2022 πέτυχε συνολική μείωση των εκπομπών CO2 κατά 18,1%. Επιπλέον, επέδειξε διαφάνεια όσον αφορά τις εκπομπές Scope 3, που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, είχε καλή συνεργασία με φορείς αξιολόγησης βιωσιμότητας. Τέτοιοι ήταν το CDP και η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).

Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο όμιλος στον δρόμο για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα του έδωσαν μια θέση στη λίστα “Europe’s Climate Leaders” των Financial Times. Αυτή η διάκριση σε συνδυασμό με άλλα εγχειρήματα, όπως το πρόγραμμα “IFESTOS” για δέσμευση CO2, υπογραμμίζουν την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης που έχει πάρει. Τέλος, αξίζει να σημείωσουμε πως για την κατάρτιση της τέταρτης έκδοσης της εν λόγω λίστας οι Financial Times ήρθαν σε συνεργασία με τον πάροχο δεδομένων Statista.

 

abb_img