Το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 παρατείνεται και ενισχύεται

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ενίσχυση του Β’ κύκλου του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 μέχρι τo 2024.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσει να χορηγεί κίνητρα στους ιδιώτες για αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Πιο αναλυτικά, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, παρατείνει και ενισχύσει τον Β’ κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2».

Πιο συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει η παράταση του Προγράμματος έως τον Απρίλιο του 2024. Επιπλέον, προβλέπει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης και η τροποποίηση του πλαισίου, με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων. Όπως επίσης, και η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων.

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Νέα πληρωμή επιδότησης

Αύξηση του προϋπολογισμού

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ υπάρχει αύξηση στον προϋπολογισμό της δράσης στα 65 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.

Επίσης ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: 676 δικαιούχοι έλαβαν τα ποσά επιδότησης

Οι ιδιώτης θα ολοκληρώνει τη αγορά του ηλεκτρικού… άμεσα

Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση και υπάρχουν ή θα υπάρξουν σε απόφαση υπαγωγής. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, θα υπάρχει απόρριψη για την αίτηση, ενώ η ρύθμιση θα αποδεσμεύει το ποσό της επιδότησης.

Ακόμη, η ρύθμιση περιορίζει το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Εγκρίθηκε η υπαγωγή ακόμη 3.767 αιτήσεων

Λιγότερες ανενεργές αιτήσεις για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

Οι παραπάνω ρυθμίσεις περιορίζουν το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές. Επιπλέον, υπάρχει απελευθέρωση των πόρων για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει παράταση κατά 4 μήνες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα, από 31/12/2023 σε 30/4/2024.

abb_img
spot_img