Υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Αιολική Ενέργεια

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας που αφορά την αιολική ενέργεια.

Τον Οκτώβριο που πέρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα Πακέτο Αιολικής Ενέργειας (Wind Power Package), το οποίο περιγράφει κάποια επείγοντα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ισχυροποίηση των κλάδων που αφορούν την αιολική ενέργεια.

Την περασμένη Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023, στις Βρυξέλλες, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να λάβουν τα παραπάνω μέτρα. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Ενέργειας 26 κρατών μελών υπέγραψαν τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Χάρτη Αιολικής Ενέργειας. Με βάση αυτόν, 26 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσα στα κράτη μέλη που υπέγραψαν τον Χάρτη είναι και η Ελλάδα.

ΔΕΔΔΗΕ: Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ στον τομέα του smart metering – Cars Electric

Ποιες αλλαγές φέρνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Αιολική Ενέργεια

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Αιολική Ενέργεια αφορά 15 άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αιολικής αλυσίδας αξίας. Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν υποχρέωση να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών αυτών.

Οι επικείμενες αλλαγές θα αφορούν τομείς όπως η αδειοδότηση, η χρηματοδότηση και οι διαγωνισμοί αιολικής ενέργειας. Παράλληλα, υπάρχει δέσμευση για επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού της αιολικής ενέργειας της Ευρώπης. Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση για υποστήριξη των απαραίτητων υποδομών για την επέκταση της αιολικής ενέργειας.

Σχετικά με την αδειοδότηση, θα πρέπει να υπάρξει ταχεία εφαρμογή των καινούργιων κανόνων που ανέφερε η νέα οδηγία για τις ΑΠΕ και ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Επίσης, όσον αφορά τους διαγωνισμούς, οι τιμές τους θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αναπροσαρμογής. Η δυνατότητα αυτή αφορά την ανάγκη οι τιμές των διαγωνισμών να αντανακλούν ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Συνεργασία με Intrakat για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ – Cars Electric

Οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις θα αναλάβουν την κατασκευή ή αναβάθμιση λιμανιών, δρόμων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηρίξουν την επέκταση της αιολικής ενέργειας. Τέλος, στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κράτη μέλη θα κάνουν πλήρη χρήση της ευελιξίας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ηλεκτροκίνηση: Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Cars Electric

Τα οφέλη των προτεινόμενων μέτρων

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή αιολική αλυσίδα αξίας να αποκτήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα. Έτσι, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν οφέλη από αυτήν την εξέλιξη στην προσπάθεια τους για ενεργειακή μετάβαση.

abb_img
spot_img