Φορτίζω Παντού: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους 8.000 φορτιστές

Η δράση «Φορτίζω Παντού» για την εγκατάσταση 8.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προκηρύχθηκε μέσω ΦΕΚ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Η δράση «Φορτίζω Παντού» στοχεύει να ανοίξει το δρόμο για την εγκατάσταση 8.000 δημόσιων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Η εν λόγω πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη εντός της εβδομάδας για την υποβολή αιτήσεων και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 11 Μαΐου.

Το νέο πρόγραμμα είχε προαναγγείλει πρόσφατα από τους Δελφούς και το 8ο Οικονομικό Φόρουμ, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Κύριος στόχος της δράσης, είναι η δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα.

Α. Σδούκου: Πρόγραμμα για 8.000 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Τα προνόμια του «Φορτίζω Παντού»

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ειδικότερα, η εγκατάστασή τους θα γίνει σε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων, αλλά και σε βασικές μεταφορικές υποδομές. Όπως για παράδειγμα, εθνικές οδούς, αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Επιπλέον, οι φορτιστές θα εγκατασταθούν και σε ιδιωτικούς χώρους με δημόσια πρόσβαση. Τέτοιοι χώροι είναι πρατήρια καυσίμων, σταθμοί αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ) και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Πρατήρια υδρογόνου: Αυτές είναι οι προδιαγραφές για την Ελλάδα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Σε ότι αφορά τους δικαιούχους της δράσης, αυτοί είναι Εμπορικές Εταιρείες και Ατομικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Συμπράξεις, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι διακρίνονται σε 2 Κατηγορίες, I και II. Στην κατηγορία I, δικαιούχοι είναι όσοι είναι κύριοι ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός και συμβάλλονται με Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), οι οποίοι έχουν την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού.

Τέλος, στην κατηγορία II δικαιούχοι θα είναι οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., που παραχωρούν τον χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πού φορτίζω και πόσοι είναι οι φορτιστές στην Ελλάδα;

Ο προϋπολογισμός της δράσης «Φορτίζω Παντού»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κατανομή του ποσού θα γίνει βάσει του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης και θα είναι σε 2 κατηγορίες: Κατηγορία Α και B.

Αρχικά, η Κατηγορία Α θα έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ. Θα αφορά σταθμούς φόρτισης, η εγκατάσταση των οποίων λαμβάνει χώρα σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Αυτοί περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των 7,4 kW.

Επίσης, οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Κατηγορίας Α είναι οι Παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. Αυτοί προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των εν λόγω δημοσίως προσβάσιμων σταθμών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας, καθορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου. Επιπλέον, υπάρχει πρόταση για ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου. Αυτά φτάνουν έως το 70% για τους μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους.

Κώστας Σκρέκας: Η κυβέρνηση κάνει πράξη την Πράσινη Μετάβαση

Τι ισχύει για την κατηγορία Β;

Η Κατηγορία Β αφορά σταθμούς φόρτισης σε χώρους με δημόσια πρόσβαση, εκτός της Κατηγορίας Α, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ και επιμέρους κατανομή ως εξής:

  • Σταθμοί φόρτισης επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτοκινητόδρομοι, βασικότερα λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί (π/υ 15 εκατομμύρια ευρώ)
  • Σταθμοί φόρτισης σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α. (π/υ 35 εκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται ανά Περιφέρεια)

Νέοι φορτιστές από τη Eunice στη Νάξο

Οι σταθμοί φόρτισης που θα λάβουν ενίσχυση θα είναι μόνο όσοι έχουν ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 30 kW. Εξαίρεση αποτελούν οι σταθμοί αυτοκινήτων, στους οποίους είναι επιλέξιμοι και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 7,4 kW.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία έχουν να κάνουν με τον τόπο εγκατάστασης των σταθμών. Όπως επίσης και το μέγεθος της εταιρείας που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Μόλις 12% οι DC φορτιστές στην Ευρώπη

Πόσες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι;

Για την Κατηγορία Α, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τόσες αιτήσεις όσες είναι και οι Παραχωρήσεις για σταθμούς φόρτισης. Για την Κατηγορία Β, μπορούν να γίνουν έως και 6 αιτήσεις ανά Περιφέρεια και εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που θα λάβει ο δικαιούχος.

Τέλος, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 11 Μαΐου. Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Editorial